НачалоТой знае пътя
304. Той знае пътя
1. Един Водител има верен,
Той пътя нивга не греши;
Стъпка по стъпка Той пред мене
Върви и сочи пътя ми.
    Той знае пътя към Небето,
    Всеки мой страх ще отстрани;
    И ще ме води безопасно,
    Догдето свърша пътя си!

2. Често връх мене мрак напада,
Отруден аз едвам вървя;
Тогаз Водачът ми помага
Да видя пътя към дома.
    Той знае пътя и пр.

3. Той знае злото що ме чака,
Тъй и опасний кръстопът;
Не ще остана аз във мрака,
Щом Спасът знае моя път.
    Той знае пътя и пр.

4. О, грешниче, Исус те дири,
Спасение, мир да ти даде;
Нека Той Сам те ръководи -
Той знае пътя най-добре.
    Той знае пътя към Небето,
    Всеки твой страх ще отстрани;
    И ще те води безопасно,
    Догдето свършиш пътя си.
Йоан 14:6
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти