НачалоНа любимия Спас
661. На любимия Спас
1. Исус от любов
И с най-нежен зов
Зове към небе
Спасение да ни даде.
    На любимия Спас
    На небесни Отец,
    Аз ще пея, догдето съм жив.
    Той за мен е приготвил
    Нетленен венец
    И почивка след земни път трънлив.
        Радост вечна там ще блика
        Песен нова ще звучи,
        Таз любов е тъй велика
||

        О, Исусе, тъй любим Си Ти.
||


2. Всред всички беди
И земни тъги,
Над мене Той бди
Мен здраво за ръка държи.
    На любимия Спас . . .

3. Спасителю мой,
За Твоя покой
Душа ми копней
И в радост и сълзи кат лей.
    На любимия Спас . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти