НачалоБог нас от гибел спаси
480. Бог нас от гибел спаси
1. Слушайте блага вест за Любовта,
Най-дивен разказ за вси:
"Бог нас навеки прости чрез Христа,
Бог нас от гибел спаси."
    Бог нас от гибел спаси
||

    Да, Бог нас навеки прости чрез Христа,
    Бог нас от гибел спаси.

2. Ако ли мъчи ви в тягостен час,
Грехът на минали дни,
Вярвайте твърдо таз повест тогаз:
"Бог нас от гибел спаси".
    Бог нас от гибел спаси и пр.

3. Ако надвие понявга скръбта
И всеки плам угаси,
Ето надежда: чрез Спаса Христа -
Бог нас от гибел спаси.
    Бог нас от гибел спаси и пр.

4. Ако ли тежка съблазън в света,
Слабия поглед смути,
Нека повтарят се тия слова:
"Бог нас от гибел спаси".
    Бог нас от гибел спаси и пр.
Ефесяни 2:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти