НачалоЧестит тоз ден
114. Честит тоз ден
1. Честит тоз ден, кога стана
В сърцето ми решенето,
Живота си да посветя
На Бога, Спаса моего.

    Весел ден! Весел ден!
    Когато аз бях опростен.
    Исус сърцето ми оми,
    И нов живот ми Той дари.
    Весел ден! Весел ден!
    Когато аз бях опростен.

2. Блаженото дело стана;
Веч Той е мой и Негов аз;
От милост Той ме призова,
Аз Негов’я послушах глас,
    Весел ден! и пр.

3. Застой сега и почини,
Сърце мое, при Господа;
От него ти се не дели,
Пребъдвай в Него завсегда.
    Весел ден! и пр.

4. Това си обричание
Ще подновявам всеки ден,
Пред Бога мой с моление,
Догде да бъда веч спасен.
    Весел ден! и пр.

5. И в най-последния си час
На тоз живот, о, Боже мой,
Премного ще се радвам аз,
Че се реших да стана Твой.
    Весел ден! и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор