НачалоЧух Сладкия Исусов глас
90. Чух Сладкия Исусов глас
С. П. 52
1. Чух сладкия Исусов глас.
Що казва ми: "Ела,
О, натоварений, и Аз
Ще те успокоя.
    Светът покой не може да;
    При Мене ти дойди,
    Тури си болната глава
    Върху гърдите Ми."

2. При този моя Спас блажен
Дойдох какъвто бях,
Отпаднал, слаб и уморен,
И претоварен с грях.
    На Своето Си недро Той
    С любов и доброта
    Прие ме, даде ми покой
    И мир и веселба.

3. Чух сладкия Исусов глас:
"Към мене погледни:
Слънце на правдата съм Аз;
Ти виж и се спаси.
    Аз светлина съм на светът
    И утринна звезда;
    Ходи в житейския си път
    В моята светлина. "

4. Аз към Исуса погледнах:
Той ми стана звезда
И слънце; с Него излезнах
Из мрачна тъмнина.
    Ще ходя с радост отсега
    През всичкий си живот;
    Светата Му виделина
    Ще ми показва път.
Матей 11:28
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти