НачалоДългът е платен
86. Дългът е платен
1. Спасът наш повеле:
"Ти бди и се моли;
Ти си слаб, о, грешниче,
В Мене всичко намери!"
    Дългът е платен;
    Спасът го е взел;
    С грях аз бях съвсем червен;
    Веч съм от сняг по-бял.

2. Освен кръвта Твоя
Друго, о, Господи,
Прокажените петна
Не можа да изглади.
    Дългът е платен и пр.

3. На Тебе да платя
Съвсем нямам добро;
Дрехите ми Ти опра
Във кръвта на Агнето.
    Дългът е платен и пр.

4. Веч пред престола Ти
Аз, чист и съвършен,
Теб ще дам венеца си,
Пеещ: "Дългът е платен. "
    Дългът е платен и пр.
Матей 8:17
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти