НачалоТихо и нежно Спасителят кани
55. Тихо и нежно Спасителят кани
1. Тихо и нежно Спасителят кани,
Кани с любов теб и мен;
Чуй! На вратата Той хлопа с търпене
Чака за теб и за мен.
    Ела дома.
    Обременений, ела;
    С чувство на нежност Исус тебе кани;
    Грешниче, дома ела!

2. Милост чудесна с любов Той предлага,
Кани сега теб и мен;
Нек се не бавим - да идем веднага,
Той кани тебе и мен.
    Ела дома и пр.

3. Вихрено времето наше минава,
Бързо минути летят,
Сенки се спущат, смъртта наближава -
Краят на земний живот.
    Ела дома и пр.

4. Милост, любов нам в Исуса яви се,
Милост за тебе и мен;
Даром нам грешници прошка дари се,
Прошка за теб и за мен.
    Ела дома и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти