НачалоДай ми на вярата крила
422. Дай ми на вярата крила
1. Дай ми на вярата крила,
Да литна горе, дай
Светиите да гледам там
И славата им в Рай.

2. Еднъж те тук жалееха,
Се бореха със грях,
Както се борим ний сега
С съмнение и страх.

3. Питам: Как победиха те?
Завчас, с едни уста,
Отдават с радостно сърце
Всичко на Агнеца.

4. На таз земя следваха вси
Със ревност Вожда свой,
И тъй сега са стигнали
На вечния покой.

5. Да хвалим Вожда!Той ни е
Пример на свят живот:
Безчислени свидетели
Показват същий път.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор