НачалоАз имам един цар
562. Аз имам един цар
1. Аз имам Един Цар тъй славен
Единствено Него аз знам,
Не искам аз друг на земята
И вярвам, че Той има план.
    "Радост, почивка Си Ти
    Бързам при Тебе, сега",
    Аз имам Един Цар тъй славен
    Победно със Него вървя.

2. И Своите Царя обича
И води в блаженство всегда,
И който след Царя сам тича
Ще влезе в оная земя.
    "Радост, почивка и пр.

3. През болки и много позори
Ще следваме Царя сега,
С любов нежно Той ни говори
И знаме ни дава в ръка.
    "Радост, почивка и пр.

4. На Царя любим от небето
Живота си да поверя,
И там аз ще видя лицето
На Царя за мен, що умря.
    "Радост, почивка и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти