НачалоСърце ми дай
673. Сърце ми дай
1. Сърце ми дай, о, Боже мой
Изкупено от грях,
За туй сърце от кръста Твой
Прощен’е аз приех.
    Ти поръси сърцето ми
    С безценната си кръв,
    Христе, на туй сърце пиши :
    Името Си ЛЮБОВ!

2. Сърце смирено, искрено
За Теб престол готов,
Сърце с любов изпълнено
Ей, с Твоята любов.
    Ти поръси . . .

3. На мене, мили Господи
Характера Си дай,
И с благодат ме приготви
Да бъда с Тебе в рай.
    Ти поръси . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти