НачалоО, Агнец Божий!
483. О, Агнец Божий!
1. О, Агнец Божий, Ти смърт за нас прие
И победи врага - Тебе хвала, Христе!
Сам със кръвта Си грешний свят изкупи
И чрез страдания тежкий дълг изплати.
    А на Голгота в последний час
    Ти възгласи: "Веч свърши се!"

2. Ти, Слово на живот, мир, радост си за нас,
О, вечна Канаро, опора всеки час,
Христос Самичък с Отца ни примири
И опрощение на всички подари.
    Той на Голгота в последний час
    Сам възгласи: "Веч свърши се!"

3. О, Слово мощно, врага Ти победи,
Във изкушеня слабия защити,
С милост привлече блудния у дома,
С кръвта Си го изми и чудно оправда.
    Ти на Голгота в последний час
    Туй възгласи: "Веч свърши се!"

4. Христе Исусе, за любовта Твоя
Сега и вечно ще пея Теб хвала,
В раните Твои скрит съм и защитен,
Ти верен бе за нас, дай вярност и на мен!
    Там на Голгота в последний час
    Ти възгласи: "Веч свърши се!"
Йоан 19:30
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти