НачалоРешавам се от все сърце
245. Решавам се от все сърце
1. Решавам се от все сърце
Да служа веч на Господа,
Че Твойта служба, о, Христе,
Е съвършена свобода.

2. О, дай ми, Боже, благодат,
Укрепвай в мене верността
Да ходя с радост в Твоя път,
В пътеката на светостта.

3. А моя пример нека е
Не лицемерен, но пресвят,
И с мен при туй влияние
Мнозина се съединят.

4. Не дай, о, Боже, да запра
Уморен и отдалечен;
Щом Тебе следвам, Тебе зра,
Не ще съм аз обезсърчен.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор