НачалоВелики Боже
546. Велики Боже
1. Велики Боже, гледам световете,
Създадени от Твоята ръка,
Кога се взирам в Твоите творени’я
Що с мъдрост управляваш всякога.
    Тогаз с възторг, извиквам, Боже мой,
    Велик Си Ти, Велик Си Ти.

2. Щом вдигна поглед към простора звезден
С безбройните, светящи светила
И денем видя слънчев лъч небесен
Разливащ вредом чудна светлина.
    Тогаз с възторг и пр.

3. Когато в Словото Твое прочитам
За Твоите велики чудеса
И как народа Свой Си ръководил
Наказвал, но и любил всякога.
    Тогаз с възторг и пр.

4. Кога Спасителя с любов и милост
Съзра всред бедност и всред нищета,
Кога Го видя пак на кръста с горест
Разпнат за греховете на света.
    Тогаз с възторг и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти