НачалоТиха нощ!
314. Тиха нощ!
С. П. 137, Д. П. 68
1. Тиха нощ; свята нощ!
Всичка земя е в тишина;
Виж! Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от чужда страна,
    Гдето Христос се роди.

2. Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасене донасят до нас:
    Ето, Спасител дойде!

3. Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
Слава и почет; от всякъде пей:
    Мир за всегда на земя!
Лука 2:8
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор