НачалоТиха нощ!
314. Тиха нощ!
1. Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя е в тишина;
Виж! Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от чужда страна,
    Гдето Христос се роди.
||


2. Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасене донасят до нас:
    Ето, Спасител дойде!
||


3. Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
Слава и почет; отвсякъде пей:
    Мир завсегда на земя!
||
Лука 2:8
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор