НачалоО, сладък наш съюз
191. О, сладък наш съюз
1. О, сладък наш съюз
На верни братия,
Как силно Господ наш Исус
Държи ни в любовта.

2. Един е наш Отец,
Един нам Ходатай,
Един ще бъде наш венец
Там в славний Божий Рай.

3. Едни тъгите ни,
Надеждата една,
Едни са наште радости,
Една ни е целта.

4. Взаимно скърбим ний
Във време на скръбта,
И сълзи съжалителни
Роним за братия.

5. Тук разделение
Скръб причинява нам;
Но с радост помним, че в небе
Ний ще се видим пак.

6. Там няма болести,
Ни плач, ни скръб, ни страх;
Не се намерват и сълзи,
Защото няма грях.
Псалми 133:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор