НачалоГрешниче, смутен и беден
472. Грешниче, смутен и беден
1. Грешниче, смутен и беден,
Спасът вика. Чуваш ли?
Ден и нощ на теб говори:
"Ти върви подире Ми!"

2. Той сега те нежно кани,
На мамон недей служи,
Той ти казва: "Мило чадо,
Мене повече люби."

3. В радост или скръб голяма,
В мъчни или в сладки дни,
Той пак пита: "Любиш ли Ме
Повече от всичките?"

4. Мен Исус поканва с милост,
Слушам Тебе, о, Христе!
Приеми сърцето мое,
Да Те любя най-добре.
Псалми 100:
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти