НачалоПътувай още малко
252. Пътувай още малко
1. Пътувай още малко, мило чадо,
В долината на смъртна сянка там;
Търпи вълни и бури още малко, -
Тогаз покой у Бащина ти дом.

2. Аз имам много заблудили овци;
Днес те се скитат там в пустинята;
За малко време трябва да ги търсиш
И да ги приведеш в кошарата.

3. Мнозина има бедни, наскърбени, -
Мнозина болни страдат окол’ теб:
Не щеш ли на такива с чувства нежни
Да даваш утешение и хляб?

4. Иди със името Исус Христово,
Разнасяй радостната вест навред,
Бъди пример на дело и на слово;
Води мнозина в Божий път напред.

5. За малко бди с Христа през разни скърби
И скоро ще си с праведните в Рай,
С китара, облекло, небесни дарби,
Блаженство, славословия безкрай.
Йоан 10:16
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор