НачалоЧуйте грешници
71. Чуйте грешници
1. Чуйте, грешници, за вас
При кръста Христов
Има място; ваший Спас
С милост и любов.
    Казва: "О, елате вси!"
    Има, о, нажалени,
    Мир за вашите души
    При кръста Христов.

2. Бързай, о, скитателю,
При кръста Христов;
Виж чудното зрелище,
Че Своята кръв
    Твоят Спас за теб проля,
    Той живот да ти даде;
    Намери прибежище
    При кръста Христов.

3. О, безсмислений, иди
При кръста Христов;
Там надежда намери,
Радост и любов.
    Духът и Невястата
    Казват те на теб: "Ела!"
    Радостно ела сега
    При кръста Христов.

4. С радост нека дойдат вси
При кръста Христов:
Свърши веч делото Си
Вечната Любов.
    Нека дойдат вси без страх,
    За да се спасят от грях;
    Има място и за тях
    При кръста Христов.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти