НачалоАз съм намерил Бисера
146. Аз съм намерил Бисера
1. Аз съм намерил Бисера
Най-чист и съвършен;
Намерил съм Спасителя;
Богат съм и блажен.
    Той е мое Съкровище;
    Мир имам и покой;
    Ще пея с радостно сърце,
    Во век: "Христос е мой".

2. Пророк, Учител мъдър Той,
Вожд мой и Господар,
Свещеник и Ходатай мой,
И победител Цар.
    Той е мое Съкровище и пр.

3. Той, Слънцето на правдата,
Сияе в пътя ми,
И носи в Своите крила
Целение за вси.
    Той е мое Съкровище и пр.

4. Той мене грешник пожали,
За мен изкуп стана,
Принесе жертва Себе Си
За моята душа.
    Той е мое Съкровище и пр.

5. Христос за мен е "Все во все"
В тоз свят Животът мой,
Венецът ми Той на небе,
И вечний ми Покой.
    Той е мое съкровище и пр.
Матей 13:45
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор