За сайтаПредговор към изданието от 1931
Предговор

През месец октомври 1929 г събора на Евангелските петдесятни църкви в България възложи на една тричленна комисия в състав Н. Николов, Е. Манолов и Д. Кинарева да приготви и издаде сборник от духовни песни, който да съдържа най-употребяваните песни от стария сборник Свещени песни, а така също и хубави новопреведени песни от английски и руски сборници.

Комисията започна трудната си работа веднага, като се е старала да изпълни задоволително възложената й задача. За целта тя е поискала от съюзните църкви да съобщят кои песни от Свещени песни желаят да бъдат включени в сборника, а така също е подбрала и превела от английски и руски 145 хубави и живи песни с разнообразни предмети.

Настоящият сборник съдържа песни за всички случаи в християнското служение. 3а улеснение на ръководителите на църковните служби, песните са разпределени по предмети. В началото на сборника е поместен необходимия за целта списък на предметите. Самите песни могат лесно да се намират по показалеца в края на сборника, в който са цитирани първите редове на песните или припевите им, номерата на песните и имената на преводачите.

3а улеснение на органистите, под заглавието на всяка песен са отпечатани инициали и номера, които означават сборника, в който се намират нотите на песните, а именно:

 

С. П. Свещени Песни
Д. П. Духовни Песни
Sр. S. Spiritual Songs
Tab. Tabernacle Hymns
Пeс. Стр. Песни Странника
Х. П. Хвалебни Песни


Комисията счита за свой приятен дълг да изкаже голямата си благодарност към издателите на Свещени Песни и Духовни Песни, за гдето са й разрешили препечатването на значителен брой песни от тия два сборника. Направени са незначителни поправки в текста на няколко песни от Свещени песни с цел да стане изпълнението им по-леко. Комисията дължи признателност и на неколцина братя и сестри, които са помагали ревностно при подбиране подходящи стихове от Библията за песните, както и при подреждането и коригирането на последните - техническа работа, която е изисквала много труд и постоянство.

Комисията изпраща тия Духовни Химни с дълбоката вяра, че Бог ще ги употреби за спасението, съживлението и освещението на много души, както и за голямо благословение на църкви, библейски училища и младежки християнски дружества.

Бургас, юни 1931 г
От Комисията