НачалоВъзпей сега с възторг
528. Възпей сега с възторг
1. Възпей сега, с възторг
О, смъртний, своя Цар
Христа - човек и Бог,
Всемирен Господар.
    Възрадвай се, плесни ръце,
    Запей, ликуй от все сърце.

2. Кога от вси петна
Изми народа Свой,
Възлезе в небеса
Всред ангели безброй.
    Възрадвай се и пр.

3. В небе и над земя
Властта Му няма край, -
Владее над смъртта,
Ключа държи на Рай.
    Възрадвай се и пр.

4. Ще дойде в облаци
Исус кат Съдия;
Светиите Свои
Ще вземе в небеса.
    Възрадвай се и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти