НачалоСей семето всегда
247. Сей семето всегда
1. Сей семето всегда
И с вяра всякъде,
Привечер и на ранина
Доброто семе сей.

2. Това ли ще успей,
Или пък онова,
Не знаеш ти, ни как расте
Туй семе там в пръстта.

3. А Бог ще съхрани;
Той Жизнодавец е,
И верно ще благослови
На времето Свое.

4. Ще порастат тогаз
От тези семена
Първом трева, а после клас,
Най-после и зърна.

5. Не бой се ти; не е
Безплоден трудът ти;
Плодът му ще се събере
В небесни житници.
Еклесиаст 11:6
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор