НачалоОтруден е живота
622. Отруден е живота
1. Отруден е живота
Препълнен е той с грях,
Измама и суетност
Е крайни тук успех.

2. Ний щастие ако дирим
То крие се у нас,
То е живота вечен
То е любимий Спас.

3. И с Него във сърцата
Най-силни сме борци,
Щом с нас е, Той, не щеме
Ни злато, ни дворци.

4. Живот Той дава вечен
Под Негови покров,
Живота цял да минем
С молитва и любов.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти