НачалоОтруден е живота
622. Отруден е живота
1. Отруден е живота
Препълнен е той с грях,
Измама и суетност
||

Е крайни тук успех.
||


2. Ний щаст’е, ако дирим
То крие се у нас,
То е живота вечен
||

То е любимий Спас.
||


3. И с Него във сърцата
Най-силни сме борци,
Щом с нас е Той, не щеме
||

Ни злато, ни дворци.
||


4. Живот Той дава вечен
Под Негови покров,
Живота цял да минем
||

С молитва и любов.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти