НачалоЕто, гласове на радост
460. Ето, гласове на радост
1. Ето, гласове на радост,
Сладки, свети екоти,
Цялото небе ликува,
Хоровете ангелски!

2. Що е гдето те разказват?
До земята се разчу:
"Слава! Ей, во вишних слава,
Слава Богу нашему!"

3. Пеят: "Мир, благоволен’е
Между смъртни всякъде"
Пеят: "От греха спасене,
Мир в тоз свят и мир с небе. "

4. Обещаний Спас дошел е:
Грешните по целий шар
Нека с радост Го приемат
За Пророк, Свещеник, Цар.

5. Поклонете се, вси смъртни,
Тука Спасу вашему,
После пейте на небето:
"Слава Богу вишному!"
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти