НачалоБог е любов
129. Бог е любов
1. Бог е любов; о, най-сладки думи!
Бог е любов, Той нас възлюби.
    Нек всеки радостно пее и слави,
    Него да слави - Бог е любов.

2. Бог е любов, Той прати Сина Си;
Бог е любов, нас от смърт спаси.
    Нек всеки и пр.

3. Бог е любов, нас на греха роби;
Бог е любов, Той освободи.
    Нек всеки и пр.

4. Тоз Изкупител и мен избави;
Моят Спасител и мен спаси;
Тебе аз вечно ще пея и славя,
    Тебе ще славя - Ти Си любов.
Йоан 3:16
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти