НачалоЗора небесна
689. Зора небесна
1. Зора небесна скоро ще смени
Тез тъмни облаци от вси страни
От тъмната земя, към светли небеса
На вечен пир ще полетиме у дома.
Тъга и грижи вси ще спрат завинаги
Когато видим горе Царя си.
Когато Той с любов ни призове
С корона, златни дрехи да ни облече
И с радостни сърца ще пеем песента
Как мрак и ад смени Той с вечна светлина.

2. О, колко славно ще е на небе
Да видиме Исуса във Лице
По златни улици да ходим винаги
И с песен нова да възпеем Спаса си.
И в чудна светлина, дошли от тъмнина
От всички краища на таз земя,
Ще пеем песента как Той страда
И как изкупи ни от вечна тъмнина
Пред златния Му трон с един небесен тон
Безкрайно, вечно ще се чува таз хвала.

3. И всички, що омити са в кръвта
Освободени вечно от греха
Там горе на небе ще видим във Лице
Любимия Исус, кръвта Си що проле.
Царе и просяци ще пеят с веселба,
Омити във кръвта на Господа.
Поне за миг да чуем песента,
Която вечно ний ще пеем в небеса
Но с вяра ний сега долавяме гласа
На вечността, що чака ни със Господа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти