НачалоОтдавна все Исусу съм предал
238. Отдавна все Исусу съм предал
1. Отдавна все Исусу съм предал,
Грях и скръб, и грижа, и печал;
С вяра чух от Кръста Глас към мен:
"Аз за тебе страдам." Глас блажен!
    Облекчи сърцето ми завчас този глас.
||


2. Предавам все Исусу: дава Той
Мир душевен, истински покой.
Той обърсва всичките сълзи;
Прави и пустиня да цъфти;
    Прави, за примрялото сърце, светло все.
||


3. Предавам все Исусу всеки час;
С вяра се надявам в този Спас;
Моята надежда, котвата,
Спускам в Неговата пазуха.
    Там покой намирам аз и мир, райски пир!
||


4. Предавай все Исусу, грешниче,
Верно изповядай Нему все;
Господарят на Вселената
Има в нежната Си пазуха
    Място и за тебе: о, ела при Христа!
||
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор