НачалоКога дойде
347. Кога дойде
1. Кога дойде, кога дойде
Спас наш да приготви
Скъпоценните Си вещи, -
Стяжането Си:
    Ще ги тури да светят,
    Звезди на зората,
    Украшение славно
    На Своя венец!

2. Праведните, праведните
В Своето Си царство
Ще приеме, ще ги тури
На Своя престол.
    Ще ги тури и пр.

3. И децата, и децата,
Които Го любят -
Те са Нему скъпоценни, -
Стяжането Му.
    Ще ги тури и пр.
Малахия 3:17
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти