НачалоСее се семе тук
505. Сее се семе тук
1. Сее се семе тук на ранина,
Сее се семе в пека на деня,
Сее се семе на пладнина,
Сее се семе и вечерта.
Как ще е жетвата?
||

    Сее се в светъл и в сумрачен час,
    Сее се в сила и в немощ от нас,
    Прибрана тук или горе в небе -
    Всякога верна жетвата ще е!

2. Сее се семе в трънлива земя,
Сее се семе на пътя, в страна,
Сее се семе и в черни бразди,
Сее се семе и по скали.
Как ще е жетвата?
||

    Сее се в светъл и пр.

3. Сее се семе на скръб и тъга
Сее се семе на мъки сега,
Сее се семе на срам и грях -
Сее човек със делата си тях.
Как ще е жетвата?
||

    Сее се в светъл и пр.

4. Сее се семе във труд и борби,
Сее се семе със много сълзи,
Сее се с вяра до славния ден -
Верний тогава ще е блажен.
Как ще е жетвата?
||

    Сее се в светъл и пр.
Лука 8:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти