НачалоЧудната стара повест
285. Чудната стара повест
1. Чудната стара повест
За вечните неща
Кажи ми, о, кажи ми, -
За Господа Христа!
    Просто да ми разкажеш
    Как наший Спас дойде;
    Защото много слаб съм,
    Като едно дете.
        Чудната стара повест,
        Кажи ми, о, кажи ми,
        За вечното спасене;
        Кажи ми за Христа.

2. Таз повест за спасене
На моята душа,
Кажи ми я полека,
За да я разбера.
    Същото много пъти,
    Моля ти се, кажи,
    Аз искам да запомня
    Тез славни истини.
        Чудната стара и пр.

3. Таз повест драгоценна
Кажи с усърдие,
Защото Господ търси
И мене да спаси!
    Таз повест да повтаряш
    Добре и всякога
    Да ми е утешене
    Във време на беда.
        Чудната стара и пр.

4. Тоз свят да ми не стане
Съблазън никога,
Разказвай пак таз повест,
Кажи ми за Христа!
    Тъй и когато слава
    Небесна се яви,
    Да чуя пак таз повест:
    "Христос те изцели. "
        Чудната стара и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор