НачалоДушо в скърби окръжена
650. Душо в скърби окръжена
1. Душо в скърби окръжена
Ти на Бога се предай,
В скърбите си ти блажена
Сал на Него уповай.
    О, недей се ти съмнява
    В Словото Му никога,
    О, недей се ти отчайва
    Вярвай, вярвай всякога.

2. Не допускай да прегъва
Волята ти сатана,
Той не може да успява
Щом проблесне светлина.
    О, недей . . .

3. Потърпи ощ’ малко време
Както сам Христос търпя,
Той победата да вземе
Да сломи врага успя.
    О, недей . . .

4. След скръбта ще дойде радост
След страдание - покой,
Бог ще те приеме с милост
И ще те нарича Свой.
    О, недей . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти