НачалоЕто, в Името Христово
6. Ето, в Името Христово
1. Ето, в Името Христово
Тука сме събрани ний;
Драгоценното Му Слово
Радостно да слушаме:
Помежду ни
||

Ти бъди, о, Господи.
||


2. На света догде сме живи,
Дните си да Ти дадем,
И на Тебе покорливи
Всеки кръст да понесем,
До когато
||

Прибереш Ти нас съвсем.
||


3. Горе с по-добро служение,
И с небесния език,
Ще пеем на Теб хваление
Там със херувимский лик;
В чиста радост
||

Ще пребъдваме во век.
||
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор