НачалоЧуйте ангелския глас
318. Чуйте ангелския глас
1. Чуйте ангелския глас
Как възпява вишний Княз:
"Слава в вишних Богу, ей,
Вред благоволение!"
    Нек земята с небеса
    Радостно запей хвала:
    Грешниче! Стани, викни:
    "Славен Спас се днес роди!"
        Чуйте ангелския глас
        Как възпява вишний Княз.

2. От небесний лик възпян
Спасът вечен и блажен,
Много чакан, веч дойде
И откри спасение:
    От девица се роди, -
    Бог се въплотен яви.
    Поздравете Господа,
    Който се всели в света!
        Чуйте ангелския и пр.

3. Здравствуй! Вишний Мирен Княз!
Слънце Правди си за нас.
Ти яви виделина
И живот всред тъмнина:
    Обезслави Себе Си
    Слава да дадеш на вси,
    До ги вдигнеш от праха
    И избавиш от греха.
        Чуйте ангелския и пр.
Лука 2:10
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор