НачалоДано да се явиш
427. Дано да се явиш
С. П. 610
1. Дано да се явиш
Изново, Господи,
Делото Си да съживиш
В тези последни дни.

2. В молитва нека бдят
Верните Ти слуги,
И нека всички подновят
Обричанията си.

3. Тогаз ще Дух Светий,
Чрез нашите уста,
Кат обнови душите ни,
Да обличи света.

4. Тъй ще се съкрушат
И каменни сърдца:
Мнозина ще се покорят, -
Ще търсят Господа.

5. О Господи, ела,
И с милост посети,
Послушай нашата молба,
Нас Ти, о, съживи!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти