НачалоЕто, колко са блажени
193. Ето, колко са блажени
1. Ето, колко са блажени
Синовете на мирът!
Със сърца съединени
Ходят сдружно в един път.

2. Техните сърца едни са,
И надеждата една;
Всеки братски прилежава
Другиго да ползува.

3. Кога всеки брат за брата
Се старае искрено,
Не остават без заплата
по-избрана от злато.

4. Тъй кога на Аарона
Свето миро се изля,
Скоро домът се изпълни
От благоухание.

5. Тъй в дворовете небесни
Все е пълно с бляс’к Христов,
С радост, тържество и песни, -
Увенчани със любов!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти