НачалоВси обещания
667. Вси обещания
1. Вси обещан’я докрай пребъдват,
Кръвта Христова тях потвърждава.
Макар да гасне надежда земна
Вси обещан’я стоят.
    Бог обещал е и ще изпълни
    Нек всичко гасне около нас.
    Макар звездите да потъмнеят
    Но обещан’ята стоят.

2. Вълните смъртни навред бушуват
Кръвта Христова тях побеждава.
Затуй с надежда и радост пея
Вси обещан’я стоят.
    Бог обещал е . . .

3. Кога възкръснат чадата Божи
И ангели нас срещнат горе,
Венец победен там ще получим
Вси обещан’я стоят.
    Бог обещал е . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти