НачалоПосле що
33. После що
1. Дошел съм на светът;
Намирам се на път;
Моите дни летят,
Отива тоз живот;
А после що?
||


2. Избирам си сега
Занят’e, работа;
Залитам, трудя се;
Ту полза, ту щета;
А после що?
||


3. На здравето дните
Ще минат, знам добре;
Часът ще донесе
Болезни, трудове;
А после що?
||


4. Уви! Страшен урок!
На времето свършък;
Пресича Съдник строг
Спасителния срок;
А после що?
||


5. Кой може туй каза?
Един до небеса
Възкачва се, кога
Друг слиза в пъкъла;
А после що?
||
Еклесиаст 1:2
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти