НачалоПосле що
33. После що
1. Дошел съм на светът;
Намирам се на път;
Моите дни летят;
Отива тоз живот;
А после що? (2)

2. Избирам си сега
Занятие, работа;
Залитам, трудя се;
Ту полза, ту щета;
А после що? (2)

3. На здравето дните
Ще минат, знам добре;
Часът ще донесе
Болезни, трудове;
А после що? (2)

4. Уви! страшен урок!
На времето свършък;
Пресича Съдник строг
Спасителния срок;
А после що? (2)

5. Кой може туй каза?
Един до небеса
Възкачва се, кога
Друг слиза в пъкъла; -
А после що? (2)
Еклесиаст 1:2
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти