НачалоЩе бъда кат Христа
643. Ще бъда кат Христа
1. Понякога се питаме в живота
Какъв ще бъда горе след смъртта,
Греховните следи дали все още
Ще бъдат с мене в Царството на вечността.
    Ще бъда кат’ Христа там горе в небеса
    Когато Той ни вземе у дома,
    Тогава ще Го славим с радост вечна
    Подобни Нему ще сме в славната земя.

2. И ето ме пред хиляди въпроси
Словата Божи дават яснота,
И Духът Божий, Който в мен живее
Разкрива тайните за славната земя.
    Ще бъда кат Христа . . .

3. И аз ще видя горе там Исуса
Ще видя горе Царя във Лице,
И всичките товари и въпроси
Там ще отнеме Той от моето сърце.
    Ще бъда кат Христа . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти