НачалоЗнам Той ме води
702. Знам Той ме води
1. Не се боя, че сам съм на света
Тъма покрива пътя ми сега,
Исус ме води нежно за ръка
Затуй със радост всеки ден вървя.
    Знам, Той ме води нежно за ръка
    Не се боя със Него да вървя,
    Ръката ми с любов е хванал Той
    Исус е с мен и води ме в покой.

2. Години колко още в тъмнина
Ще ходя аз, не знам на таз земя,
Но всеки миг сърце ми е в молба :
"Исусе мой, води ме за ръка!"
    Знам Той ме води . . .

3. Аз виждам пътя в мрак и тъмнина
Но знам, че скоро идва заранта,
И облаци и страшна тъмнина
Разпръсква Той и дава светлина.
    Знам Той ме води . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти