НачалоИди, прилежно работи!
258. Иди, прилежно работи!
1. Иди, прилежно работи,
И волята на Господа
Верно и с присърце върши,
Така ще ползваш ти света.

2. Сам Господарят вършеше
Светата воля на Отца;
А ти, - слугата, с присърце
Не ще ли правиш ти така?

3. Не ще се трудиш суетно;
Полза е земната щета:
Сегашно зло ще е добро,
Що и да мислят хората.

4. Труди се: ако Господ твой
Рече: "Добре", доволно е;
Когато те похвали Той,
Нека осъждат другите.

5. Тез трудни дни ще изтекат;
Почивка иде у дома;
На тебе Младоженецът:
"Аз скоро ида", казува.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор