НачалоВърху твърд камък аз стоя
370. Върху твърд камък аз стоя
С. П. 442, Д. П. 226, Tab. 284
1. Няма надеждата моя
Основа друг’ освен Христа,
Ни труд мой, ни старание
Е основание мое.
    Върху твърд камък аз стоя
    Върху Спасителя Христа!
    Основи други пясък са!

2. На Него уповавам аз
В най-тъмний и опасен час,
Благодатта Му стига ми
Даже в най-страшните беди.
    Върху твърд камък и пр.

3. Кога Той дойде с тръбний глас,
Дано да се намеря аз
Облечен с правда - не моя,
И непорочен чрез Христа!
    Върху твърд камък и пр.
Матей 7:24
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор