НачалоВърху твърд камък аз стоя
370. Върху твърд камък аз стоя
1. Няма надеждата моя
Основа друг’ освен Христа,
Ни труд мой, ни старание
Е основание мое.
    Върху твърд камък аз стоя
    Върху Спасителя Христа!
    Основи други пясък са!

2. На Него уповавам аз
В най-тъмний и опасен час,
Благодатта Му стига ми
Даже в най-страшните беди.
    Върху твърд камък и пр.

3. Кога Той дойде с тръбний глас,
Дано да се намеря аз
Облечен с правда - не моя,
И непорочен чрез Христа!
    Върху твърд камък и пр.
Матей 7:24
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор