НачалоДръж ме близ при кръста
75. Дръж ме близ при кръста
1. Дръж ме близ при кръста Свой:
Извор е за мене:
Там извира, Спасе мой,
Чудно изцелене.
    С кръста Твой, Спасе мой,
    Ще се хваля с вяра,
    Догде славния покой
    С Тебе да намеря.

2. В кръста моята душа
Придоби спасене:
Там зорницата звезда
Светеше пред мене.
    С кръста Твой и пр.

3. Боже Агне, бъди с мен:
При кръста пази ме:
Там да бъда всеки ден:
О, ръководи ме.
    С кръста Твой и пр.

4. Близ при Кръста чакам аз,
Догде през реката
Минал, видя моя Спас
В вечната Му слава.
    С кръста Твой и пр.
1 Коринтяни 1:18
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор