НачалоГолгота помня всякога
79. Голгота помня всякога
1. Той гдето води ще вървя,
Аз уповавам на Христа,
Помня, че Той за мен страда,
И на Голгота в скръб умря.
    Той ще ме води нощ и ден,
    Той ще ме води към дома;
    Приятел верен Той е мен,
    Голгота помня всякога.

2. Заповедта Му любя аз,
Слушам и благий Негов глас;
Сладка е волята Му мен;
Той с кръв за мене бе облян.
    Той ще ме води и пр.

3. Безстрашно аз напред вървя
Исус кат с мен е всякога;
Скоро ще видя Го в лице, -
Той, що за греха мой умря.
    Той ще ме води и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти