НачалоИ в чуден мир
695. И в чуден мир
1. О, аз съм слаб и отчаян, сам без мир на света
Но знам Исус ще дойде скоро да ме вземе у дома,
О, колко е радост,о, колко щаст’е мен чака горе в небеса
Всяка тъга ще изчезне през вечността.
    И в чуден мир на света, ще живеем със Христа
    Ще бъде мир, хиляда години на света!
    Няма мъки, неволи, човешка тъга
    Ще бъде мир, хиляда години на света!

2. Малко дете в мир ще играе и ще спи със лъва
Зверове кротко ще ходят между полски цветя,
Мирът Божий ще изпълва хиляда години света
Сам Исус ще царува през вечността.
    И в чуден мир . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти