НачалоСпасе, нощни сенки падат
181. Спасе, нощни сенки падат
1. Спасе, нощни сенки падат;
О, благослови ни Ти:
Изповядваме си грехът;
Изцели ни и прости.

2. Ако мор ни обиколи,
Или сипят се стрели,
С ангелите Си пази ни;
С Тебе безопасни сме.

3. Ако и нощта е мрачна,
Мракът нас не може скри:
Ти все бдиш неуморимо
Окол’ чадата Свои.

4. Ако ни смъртта предвари,
И леглото стане гроб,
На небето приеми ни
С милост, Боже, и любов.
Лука 24:29
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор