НачалоСпасител наш се обеща
338. Спасител наш се обеща
1. Спасител наш се обеща,
Кога остави таз земя,
Отец наш да ни изпрати
За Утешител Дух Святий.

2. Ти обещанието Си
Сега, о, Боже, изпълни,
Светаго Своего Духа
Прати Го в нашите сърца.

3. Да вдъхне Той в нас нов живот
И води нас по Твоя път,
В сърцата ни да впечати
Закона и завета Ти.

4. Молим се Той да освети
Молбите и песните ни,
Пред Теб приятно нека е
Сегашното служение.

5. От Него да се водим ний
Така що да наследваме
Господното наследие:
Мир, радост, утешение.
Деяния 2:33
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор