НачалоО, туй ще е слава!
378. О, туй ще е слава!
1. Когато свърша веч труд и борби,
В Рай аз ще вляза с изкупени вси,
По-близо да бъда при Спаса си
Туй ще е во веки славата ми!
    О, туй ще е слава за мен,
    Слава за мен, слава за мен, -
    Да гледам Него там лице в лице,
    О, туй ще е слава, слава за мен!

2. Когато срещна Спасителя си,
Дом във небето ще ми подари,
Да гледам Неговите красоти, -
Туй ще е во веки славата ми!
    О, туй ще е и пр.

3. Другари мили ще са в небеса,
Радост ще блика навред кат река,
Само усмивка една от Христа
За мене там ще е слава всегда!
    О, туй ще е и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти