НачалоЕла у дома
39. Ела у дома
1. Ела у дома;
Ти си в грях уморен,
Със врази окръжен,
Ти си усамотен;
    Скитателю, ела у дома;
    Ела ти у дома.

2. Ела у дома;
Тебе чакаме ний
През най-скръбните дни;
Сега се ти върни;
    Скитателю, ела у дома;
    Ела ти у дома.

3. Ела у дома;
От греха и скръбта,
И от срам и вина
И от всяка беда,
    Скитателю, бягай у дома;
    Бягай ти у дома.

4. Ела у дома;
Там доволно храна
И любов с веселба
Да ще ти твой’т Баща;
    Скитателю, ела у дома;
    Ела ти у дома.
Лука 115:11
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти