НачалоРадост блика в моето сърце
294. Радост блика в моето сърце
Sp. S. 17, Tab. 13
1. Радост блика в моето сърце,
Спасът шепне нежно мен:
"Не се бой, а само вярвай в Мен -
Аз Съм с тебе всеки ден. "
    Исус, Исус, Исус - Име сладко мен;
    То задоволява и ме радва всеки ден!

2. Грехът бе разбил живота ми,
Бях отчаян, уморен;
Господ докосна сърцето ми
И направи ме блажен!
    Исус, Исус и пр.

3. Храня се със манна от небе,
Уповавам в моя Спас;
Като гледам Него във Лице,
Със възхита пея аз!
    Исус, Исус и пр.

4. През води дълбоки някога,
Пътя ми е отреден,
Но минавам там със леснота,
Щом Исус върви пред мен!
    Исус, Исус и пр.

5. Скоро ще съм с милия Си Спас
Там зад звездното небе;
Ще летя в безкрайний мир в захлас,
Там ще пея най-добре!
    Исус, Исус и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти