НачалоВеч денят Господен иде
675. Веч денят Господен иде
1. Веч денят Господен иде
И зората се яви!
Ставай, спящий ти народе,
За живот се приготви!
    Облечете бяла дреха
    Препашете огнен меч,
    И ще имате утеха
    В страшний ден на гневна сеч.
        Все напред, съратници,
        Божии наследници!
        От врага не се плашете
        Стойте ревностни докрай!

2. Сам Христос ни води смело
Грях и зло да победим!
Ний за Неговото дело
Вража сила ще сломим.
    Облечете бяла дреха . . .

3. Все напред, напред вървете
По следите на Христа!
И готови да умрете
Наследете вечността!
    Облечете бяла дреха . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти